Samverkan

Högskolans samverkan ska ge ett mervärde till vår undervisning och forskning genom att utveckla gemensam kunskap. Vår samverkansvision är att vara en aktiv, attraktiv och erkänd partner i samhällets utveckling och tillväxt. För att ytterligare stärka visionen har vi startat Uppdrag AB där Högskolans uppdragsverksamhet samordnas.

Basen för Högskolans samverkan är den samlade kompetensen inom huvudområdena ekonomi, teknik, matematik och naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap, beteendevetenskap, hälsovetenskaper och lärandets villkor.

Samverkan tar sig många olika uttryck
Så gott som alla våra studenter gör ett större arbete/projekt i slutet av sina studier i samverkan med näringsliv eller offentliga organisationer. Sjuksköterskor, lärare och ingenjörer är redan under studierna ute längre tider på sin framtida arbetsplats. Uppemot 70 personer är engagerade som företrädare för arbetslivet i våra råd för de olika utbildningsprogrammen. En del av våra lärare arbetar både hos oss och en annan arbetsgivare. Våra forskare har täta kontakter inom sitt forsknings- eller utvecklingsarbete med omgivande samhälle. De lärare som även kompetensutvecklar yrkesverksamma för tillbaka erfarenheter till Högskolans utbildningar.

 

Om oss

Länkar

Samverkan

Aktuellt


SKRIV UTKlicka här för att skriva ut denna sida!

TEXTSTORLEK
A A A
 
 
 Webbproduktion: Ardere
 Uppdateras med SpiderX
Högskolan Kristianstad Uppdrag AB • 291 88 Kristianstad • info@hkr-uppdrag.se • 044-203737