Produktsäkerhet

1. Livsmedelshygien
Livsmedelshantering, kvalitetssäkring, tillsyn och lagstiftningär en del av innehållet. Utbildningen motsvarar det innehåll som Livsmedelsverket och ett flertal branschorganisationer kommit överens om.

2. Produktsäkerhet baserad på HACCP
Hur gör man ett egenkontrollprogram baserad på HACCP? Målet är att företaget ska ha ett färdigt egenkontrollprogram. Utbildningen kan genomföras för enskilt företag eller grupp av företag inom samma bransch.

3. Guidning på vägen mot BRC-certifiering
Hur driver man projektet fram till certifiering? Utbildning och handledning för införande av BRC-standard. Fram till och med oktober 2004 hade vi handlett två företag fram till certifiering.

4. Introduktion i ISO 22000
Det internationella standardiseringsarbetet inom livsmedelsbranchen fortsätter att utvecklas. Vad kommer inom den närmaste tiden avseende styrning och hantering av faror? Hur styr och säkrar vi vår verksamhet?

5. Livsmedelslagstiftning
Livsmedelslagstiftningen omfattar förebyggande åtgärder för att förhindra otjänliga livsmedel. Inriktningen kan varieras efter kundens behov. Några exempel är: EG-bestämmelser/svensk lagstiftning, hantering av livsmedel, märkning, tillsatser, ansvarsfrågor, branschspecifika bestämmelser, personal- och lokalhygien etc.

6. Uppföljning/uppdatering av produktsäkerhet
Efter ett par år behöver personalen uppdatera sina kunskaper inom såväl livsmedelshygien som egenkontroll. Innehållet blir då baserat på vad som blivit aktuellt efter den tidigare utbildningen.

7. Matsäkerhet och livsmedelskvalitet
Inom Högskolans ordinarie programutbud finns denna påbyggnadsutbildning på 1,5 år som en fortsättning på en kandidatutbildning i biologi eller en högskoleingenjörsexamen/teknologie kandidatexamen. Alla kurser kan läsas som fristående kurser och på kvarts-, halv- eller helfart. Delar av kurser kan kombineras som uppdragsutbildning.

8. Hygienisk konstruktion
Lokaler och utrustning ska vara utformade på ett sådant sätt att de är lätt rengörbara. Utrustningen får inte heller vara av sådant material att främmande ämnen kan tillföras livsmedeln. Lokalerna ska vara så anpassade att korskontamination mellan råvaror och färdigvaror undvikes och att åtskillnad erhålles mellan rent och orent. VVS och ventilation är andra faktorer som ska beaktas.

 

Om oss

Länkar

Samverkan

Aktuellt


SKRIV UTKlicka här för att skriva ut denna sida!

TEXTSTORLEK
A A A
 
 
 Webbproduktion: Ardere
 Uppdateras med SpiderX
Högskolan Kristianstad Uppdrag AB • 291 88 Kristianstad • info@hkr-uppdrag.se • 044-203737