Gastronomi, mat och måltid

1. Mat och måltidskultur
Våra mat och måltidsvanor präglas av den tid vi lever i. Varje dag bidrar normer, värderingar och kulturella föreställningar till att ge betydelse och funktioner till
olika matkulturella fenomen. På vilket sätt påverkas mat och måltider av olika sociala, kulturella och geografiska förhållanden?

3. Mat, näring och hälsa
Kursen förmedlar kunskap och förståelse om matens betydelse för kroppens funktioner och välbefinnande samt om hur man ska omsätta kunskaperna till välbalanserade och attraktiva måltider.

4. Sensorik som redskap i produktutveckling
Hur kan man som producent skapa produkter med ”rätt profil” dvs ta fram produkten som konsumenten söker. Vi ger exempel på verktyg och metoder som hjälper till att designa produkter med specifika egenskaper för specifika kundgrupper och speciella måltidssituationer.

5. Specialkost
Kursen ger insikt om hur specialkoster (t ex vegankost/laktovegetarisk kost, matallergier och intolleranser) påverkar valet av livsmedel för att kunna komponera
näringsrika och välbalanserade måltider.

6. Matsedeln
Matsedelsplanering, receptteknik, näringsberäkningar, temaveckor med mera är exempel på innehåll.

7. Matglädje
Attityder till mat – hur påverkas vi? Matsalsmiljöns betydelse, mat från andra länder, matens betydelse inom vissa religioner och i samband med högtider.

 

Om oss

Länkar

Samverkan

Aktuellt


SKRIV UTKlicka här för att skriva ut denna sida!

TEXTSTORLEK
A A A
 
 
 Webbproduktion: Ardere
 Uppdateras med SpiderX
Högskolan Kristianstad Uppdrag AB • 291 88 Kristianstad • info@hkr-uppdrag.se • 044-203737