Organisation och ledarskap

1. Utvecklingsprogram för ledare
Innehållet planeras utifrån de behov som respektive verksamhet önskar utveckla. Ledarskap och ledning, effektiv vardagsplanering, motivation, planerings- och utvecklingssamtal, konflikthantering, att leda förändring, projektledarskap, utredningsmetodik, utvärderingsmetodik mm.

2. Organisation, organisering och ledarskap
Utbildningen syftar till att ge deltagarna sådana förmågor som direkt relaterar till den verksamhet som de själva arbetar inom. Därigenom stärks både den enskilde och den organisation som vederbörande tillhör.

3. Behovsanalys för kompetensutveckling
När det gäller företags och verksamheters kompetensutveckling är det god ekonomi att inleda utvecklingsinsatserna med att göra en noggrann behovsanalys. Vi hjälper er gärna med detta.

 

Om oss

Länkar

Samverkan

Aktuellt


SKRIV UTKlicka här för att skriva ut denna sida!

TEXTSTORLEK
A A A
 
 
 Webbproduktion: Ardere
 Uppdateras med SpiderX
Högskolan Kristianstad Uppdrag AB • 291 88 Kristianstad • info@hkr-uppdrag.se • 044-203737